บริษัท รุ่งเจริญ สตีลเวอร์ค จำกัด
Rungcharoen Steel Work Co., Ltd.
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
 [ 7 ]

 

รุ่งเจริญ สตีลเวอร์ค จำหน่ายจำหน่ายประตูกันไฟ / ประตูทนไฟ / ประตูหนีไฟ ประตูเหล็ก หน้าต่างเหล็ก ,อุปกรณ์คานผลัก 

ประตูทนไฟหรือประตูกันไฟที่ใช้ติดตั้งในทางหนีไฟ จะต้องทนความร้อนได้ 2 ชัวโมง ตัวประตูทำจากเหล็ก


Tel : 02-3181734, 3191368, 3196163, 3198739
-
2363,2365 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
New Petburi Rd., Bangkapi, HuayKwang,BAngkok 10310
Tel : 02-3181734,3191368,3196163,3198739, Fax : 0-23191377